Alla inlägg av Niklas Malmström

Ny personal / New staff

Från och med den 1 december så började Joakim Rydberg på FAS som Supply Chain Coordinator. Joakim kommer att i huvudsak ansvara för inköp samt ta hand om de arbetsuppgifter som Allen Dalagija’s hade som t ex reklamationer och leveransbevakning. Allen slutade på FAS den 21 november för att börja studera.


As of December 1, Joakim Rydberg started at FAS as Supply Chain Coordinator. Joakim will be primarily responsible for purchasing as well as taking care of the tasks Allen Dalagija’s had, such as complaints and delivery monitoring. Allen ended his employment at FAS on November 21 to start studying.

Den 28 September finns vi på nya adressen / On September 28, We are available at our new address

Vi har snart flyttat färdigt och kan börja producera maskiner igen.

Vi får även en ny boxadress (Fakturor skickas per epost till accounting@fasconverting.se):


 

We are soon moved and can begin producing machines again.

We will also get a new post office box (Invoices shall be sent by e-mail to accounting@fasconverting.se):

  • FAS Converting Machinery AB
  • Box 6
  • 232 21 Arlöv
  • Sweden

FAS flyttar/FAS moves

Någon gång i slutet av september/början av oktober kommer FAS att flytta sin verksamhet till Arlöv i utkanten av Malmö. Vår nya adressen blir:


Some time late September/early October, will FAS move to Arlöv outside Malmö. Our new address will be:

  • FAS Converting Machinery AB
  • Virvelvägen 5
  • 232 36 Arlöv
  • Sweden

Detaljer att offerera / Parts to quote

Jag har en leverantör som meddelat att de kommer att lägga ner verksamheten senare i år. Av den anledningen så ber jag er offerera de detaljer de gör till oss idag (detaljinfo_1078). Ritningarna som hör till dessa filer hittar ni som vanligt i leverantörsportalen.

I listan över detaljer så finns det ett flertal artiklar där utgångsämnet är en strängsprutad aluminium profil. Denna profil finns i fyra olika utförande och som leverantör av dessa detaljer så skall ni räkna med att profilkostanden skall ingå i priset. FAS tillhandahåller dock ”Aluminiumprofil Trippel” eftersom denna används i väldigt liten kvantitet. Endast en kan bli leverantör av dessa artiklar!

Tacksam om ni tar er tid att titta igenom listan och offererar det som är av intresse.

Har ni glömt inloggningsuppgifterna till leverantörsportalen så meddela mig bara om detta så skickar jag nya användar uppgifter till er.


I have a supplier who announced that they will close down later this year. For this reason, I ask you to quote the parts they do to us today (detaljinfo_1078). Drawings relating to these files can be found as usual in the supplier portal.

In the list of parts, there are a number of articles in which the material is an extruded aluminum profile. This profile is available in four different designs and as a supplier of these parts you shall add the cost of the profil to the part price. FAS, however, provides ”Aluminum Profile Triple” because this is used in a very small quantity. Only one can be a supplier of these parts!

I am grateful if you take your time to look through the list and quote the parts that are of interest.

Have you forgotten your login information to the supplier portal, notify me and I will send new login information to you.