Röstning/Voting

Jag skulle vilja veta vad ni tycker i en fråga. Det finns ett antal artiklar som jag vill att ni tittar lite extra på beroende på att de t ex enligt mig är onormalt dyra, har fått ett nytt EOQ eller kanske rent av är helt nya. För att ni skall veta vilka artiklar det gäller så måste jag komma på något sätt att delge er detta.

Jag kan tänka mig två sätt:

 1. Markerar de artiklar det gäller i detaljinfo.pdf på leverantörsportalen.
 2. Skicka ut ett e-mail till er med en lista på artiklarna.
 3. Något annat sätt.

Det enklaste för mig är givetvis att utnyttja detaljinfo.pdf filen men då måste ni vara bättre på att gå in i leverantörsportalen med jämna mellanrum och kolla.

Vänligen hjälp mig med detta och rösta för vilket alternativ ni tycker är bäst genom att skicka mig ett e-mail senast den 31 mars.


I would like to know what you think of a question I have. There are a number of items that I want you to look at a little extra because they are for example, according to me abnormally expensive, has a new EOQ or perhaps even are brand new. For you to know which items I am refer to, I must find a way to share it with you.

I can think of two ways to do that:

 1. Mark the items in detaljinfo.pdf on the supplier portal.
 2. Send an e-mail to you with a list of the items.
 3. Something else.

The easiest way for me is obviously to use the detaljinfo.pdf file, but then you have to be better to go in to the supplier portal periodically and check.

Please help me with this and vote for which option you think is best by sending me an e-mail no later than Mars 31:st.

Små ändringar/Small changes

Ny detaljinfo.pdf är inlagd i portalen tillsammans med detaljinfo_eng.pdf som är samma fil men översatt till engelska.

Här på hemsidan så har jag lagt till bokningslänk till DB Schenker eftersom jag vill att ni som inte kan använda 215 215 Transporter skall använda DB Schenker istället. Även manualen för hur man bokar på 215 215 Transporter är uppdaterad. Jag har också lagt till nyheter som hämtas från FAS vanliga hemsida. Till sist så är det mesta översatt till engelska också.


A new detaljinfo.pdf is available in the portal along with detaljinfo_eng.pdf which is the same file but translated into English.

On this website, I have added the reservation link to DB Schenker because I would like you who can not use 215 215 Transporter to use DB Schenker instead. The manual for how to book on 215 215 Transporter is updated. I have also added news retrieved from FAS ordinary website. Finally, most of the text are translated into English too.

Äntligen

Nu har ”alla” tillverkade detaljer gåtts igenom och blivit kategoriserade.

I filen ”Detaljinfo.pdf” har det tillkommit en del färgade siffror som ni kanske undrar över:

 • Röda EOQ siffror betyder att denna artikel borde handlas in i större mängd per beställning
 • Lila EOQ siffror betyder att denna artikel borde handlas in i mindre mängd per beställning
 • Ljusblå EOQ siffror betyder att EOQ = 0 och skall rättas till av inköpsavdelningen.
 • Ljusblå Målpris siffror betyder att Målpris = 0. Här finns alltså ingen leverantör registrerad.
 • Varför inte summeringen av antalet artiklar stämmer. Det beror på att jag har gömt undan de artiklar som inte sålts de senaste fyra åren.

På denna sida har det också skett lite förändringar.

 • Bokningslänk till 215 215 Transporter är tillagd i högra menyn för er som finns på sträckan mellan Ystad och Helsingborg. Det är Ekonomislinga som gäller vid bokning om inget annat är överenskommet.
 • Kontaktuppgifter i vänstra menyn har tillkommit.
 • Leverans- och fakturaadress har tillkommit.
 • Öppettider för ankomande/Avgående gods har tillkommit.