Detaljer att offerera / Parts to quote

Jag har en leverantör som meddelat att de kommer att lägga ner verksamheten senare i år. Av den anledningen så ber jag er offerera de detaljer de gör till oss idag (detaljinfo_1078). Ritningarna som hör till dessa filer hittar ni som vanligt i leverantörsportalen.

I listan över detaljer så finns det ett flertal artiklar där utgångsämnet är en strängsprutad aluminium profil. Denna profil finns i fyra olika utförande och som leverantör av dessa detaljer så skall ni räkna med att profilkostanden skall ingå i priset. FAS tillhandahåller dock ”Aluminiumprofil Trippel” eftersom denna används i väldigt liten kvantitet. Endast en kan bli leverantör av dessa artiklar!

Tacksam om ni tar er tid att titta igenom listan och offererar det som är av intresse.

Har ni glömt inloggningsuppgifterna till leverantörsportalen så meddela mig bara om detta så skickar jag nya användar uppgifter till er.


I have a supplier who announced that they will close down later this year. For this reason, I ask you to quote the parts they do to us today (detaljinfo_1078). Drawings relating to these files can be found as usual in the supplier portal.

In the list of parts, there are a number of articles in which the material is an extruded aluminum profile. This profile is available in four different designs and as a supplier of these parts you shall add the cost of the profil to the part price. FAS, however, provides ”Aluminum Profile Triple” because this is used in a very small quantity. Only one can be a supplier of these parts!

I am grateful if you take your time to look through the list and quote the parts that are of interest.

Have you forgotten your login information to the supplier portal, notify me and I will send new login information to you.

Lite information / Little information

Tänkte ger er lite information om vad som händer på FAS för tillfället.

Först av allt så vill jag säga att det bara är EN person som hört av sig angående nedanstående röstning. Lite dåligt tycker jag.

Har lagt ut en ny detaljinfo.pdf fil i portalen.

Jag vill passa på att tacka för alla offerter jag får in. Vill dock påpeka att ni bör ladda ner en ny detaljinfo fil lite då och då från portalen. Jag märker att ni ibland sitter med en äldre version av filen och att priset som ni offererar inte längre är intressant.

FAS planerar att flytta sin verksamhet från Hjärup. Exakt när och var är inte bestämt ännu men förhoppningsvis händer det inom 6 månader och vi tittar för tillfället på lokaler i Arlöv (Burlövs kommun utanför Malmö). Mer information kommer om detta så fort allt är klart. Information kommer att komma här och kommer också att stå på inköps ordrarna i god tid innan flytten.


Was going to give you some information about what is happening at FAS moment.

First of all I want to say that it is just ONE person that have mailed me regarding the voting. Not so good, I think.

Has put a new detaljinfo_eng.pdf file in the portal.

I would like to thank all offers I receive. Would however point out that you should download a new detaljinfo_eng file now and then from the portal. I notis that you sometimes sit with an older version of the file and the price that you quote are no longer interesting.

FAS plans to move from Hjärup. Exactly when and where is not decided yet but hopefully it happens within 6 months and we’re looking for now at facilities in Arlöv (outside Malmö). More details on this as soon as everything is ready. Details will come here and will also be on the purchase orders in advance of the move.