Ny personal / New staff

Från och med den 1 december så började Joakim Rydberg på FAS som Supply Chain Coordinator. Joakim kommer att i huvudsak ansvara för inköp samt ta hand om de arbetsuppgifter som Allen Dalagija’s hade som t ex reklamationer och leveransbevakning. Allen slutade på FAS den 21 november för att börja studera.


As of December 1, Joakim Rydberg started at FAS as Supply Chain Coordinator. Joakim will be primarily responsible for purchasing as well as taking care of the tasks Allen Dalagija’s had, such as complaints and delivery monitoring. Allen ended his employment at FAS on November 21 to start studying.