Röstning/Voting

Jag skulle vilja veta vad ni tycker i en fråga. Det finns ett antal artiklar som jag vill att ni tittar lite extra på beroende på att de t ex enligt mig är onormalt dyra, har fått ett nytt EOQ eller kanske rent av är helt nya. För att ni skall veta vilka artiklar det gäller så måste jag komma på något sätt att delge er detta.

Jag kan tänka mig två sätt:

  1. Markerar de artiklar det gäller i detaljinfo.pdf på leverantörsportalen.
  2. Skicka ut ett e-mail till er med en lista på artiklarna.
  3. Något annat sätt.

Det enklaste för mig är givetvis att utnyttja detaljinfo.pdf filen men då måste ni vara bättre på att gå in i leverantörsportalen med jämna mellanrum och kolla.

Vänligen hjälp mig med detta och rösta för vilket alternativ ni tycker är bäst genom att skicka mig ett e-mail senast den 31 mars.


I would like to know what you think of a question I have. There are a number of items that I want you to look at a little extra because they are for example, according to me abnormally expensive, has a new EOQ or perhaps even are brand new. For you to know which items I am refer to, I must find a way to share it with you.

I can think of two ways to do that:

  1. Mark the items in detaljinfo.pdf on the supplier portal.
  2. Send an e-mail to you with a list of the items.
  3. Something else.

The easiest way for me is obviously to use the detaljinfo.pdf file, but then you have to be better to go in to the supplier portal periodically and check.

Please help me with this and vote for which option you think is best by sending me an e-mail no later than Mars 31:st.