FAS flyttar/FAS moves

Någon gång i slutet av september/början av oktober kommer FAS att flytta sin verksamhet till Arlöv i utkanten av Malmö. Vår nya adressen blir:


Some time late September/early October, will FAS move to Arlöv outside Malmö. Our new address will be:

  • FAS Converting Machinery AB
  • Virvelvägen 5
  • 232 36 Arlöv
  • Sweden