Den 28 September finns vi på nya adressen / On September 28, We are available at our new address

Vi har snart flyttat färdigt och kan börja producera maskiner igen.

Vi får även en ny boxadress (Fakturor skickas per epost till accounting@fasconverting.se):


 

We are soon moved and can begin producing machines again.

We will also get a new post office box (Invoices shall be sent by e-mail to accounting@fasconverting.se):

  • FAS Converting Machinery AB
  • Box 6
  • 232 21 Arlöv
  • Sweden