”App” för leverantörsportalen

Det finns en ”App” att ladda ner för att använda med leverantörsportalen. Det är absolut inget som man måste använda men för de som använder leverantörsportalen ofta kan det vara behändigt.

App’en heter ”Pydio” och finns för både Android och IPhone telefoner.​