Små ändringar/Small changes

Ny detaljinfo.pdf är inlagd i portalen tillsammans med detaljinfo_eng.pdf som är samma fil men översatt till engelska.

Här på hemsidan så har jag lagt till bokningslänk till DB Schenker eftersom jag vill att ni som inte kan använda 215 215 Transporter skall använda DB Schenker istället. Även manualen för hur man bokar på 215 215 Transporter är uppdaterad. Jag har också lagt till nyheter som hämtas från FAS vanliga hemsida. Till sist så är det mesta översatt till engelska också.


A new detaljinfo.pdf is available in the portal along with detaljinfo_eng.pdf which is the same file but translated into English.

On this website, I have added the reservation link to DB Schenker because I would like you who can not use 215 215 Transporter to use DB Schenker instead. The manual for how to book on 215 215 Transporter is updated. I have also added news retrieved from FAS ordinary website. Finally, most of the text are translated into English too.